Komunikační dovednosti klíčového pracovníka s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou

Časová dotace kurzu: 8 hodin 

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je naučit se základům komunikace s uživateli sociálních služeb, jejich specifika a zásady vedení rozhovorů.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
  • Metodám sběru informací o uživateli
  • Zásady vedení rozhovoru, techniky dotazování a jejich využití

Obsah:

  • Základní komunikační dovednosti – neverbální signály a jejich význam
  • Metody získávání informací o uživateli – naslouchání, rozhovor, doprovázení, pozorování a další, význam neverbální komunikace ve vztahu k uživateli sociálních služeb, zásady vedení rozhovoru
  • Pozitivní formulace v komunikaci
  • Asertivita není agresivita – vhodné jednání, umění odmítnout neoprávněný požadavek, znát svá práva a možnosti
  • Postupy při řešení problémů a konfliktů s uživateli a spolupracovníky
  • Význam týmové spolupráce při řešení problémů, výměna zkušeností, supervize mezi kolegy
  • Případové studie, kazuistiky, trénink, diskuse

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*