Individuální plánování pro klíčové pracovníky

Časová dotace kurzu: 8 hodin 

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je naučit se základní principy individuálního plánování s uživateli sociálních služeb.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
  • Orientovat se ve standardech mající přímou vazbu k individuálnímu plánování
  • Vést rozhovor k získání informací potřebných k sestavení individuálního plánu, realizaci a hodnocení individuálního plánu
  • Rozumět základní dokumentaci a nakládání s osobními údaji uživatele

Obsah:

  • Standard č. 5 a jeho výklad
  • Individuální plánování a proces jeho vzniku
  • Vedení rozhovoru orientovaného na potřeby, získávání informací o uživateli, Maslowova hierarchie potřeb
  • Tvorba cíle individuálního plánování, formulace cílů uživatelem, plánování, realizace plánu, hodnocení, přehodnocení
  • Dokumentace individuálního plánování, ochrana práv uživatelů
  • Praktické příklady, kazuistiky

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*