Bazální stimulace® s HARTMANN akademií

Vyhledat další kurzy
Akreditované MPSV Akreditace odbornými profesnimi institucemi
Otevřený Na míru TOP 10

Základní kurz Bazální stimulace ®, otevřený kurz

Termín: 23. - 25. května 2017, od 9:00 hodin

Termin pro podání přihlášek: do 5. května 2017

Lektor: Mgr. Kateřina Menšíková

Místo konání:

Brno Business Park
Londýnské nám. 2
639 00 Brno

Cena kurzu: 4.000Kč na osobu, 3.500Kč v přídadě více osob z jednoho zařízení

Kurz je akreditován u:

  • MPSV
  • ČAS

 Kurz je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky, lékaře, vyučující odborných předmětů na SZŠ, VZŠ a univerzitách, pracující s postiženými dětmi, mládeží a dospělými, ošetřující  v geriatrické, hospicové a domácí péči, pracovníky oborů, které úzce spolupracují s medicínou (např. logopedie).

 
Absolvováním tohoto odborného programu získáte:
  • Odborné a praktické znalosti konceptu Bazální stimulace® a schopnosti reagovata adekvátním způsobem saturovat potřeby lidí vykazující změny v oblasti komunikace, hybnosti a vnímání.

-  Podrobné informace o kurzu   

Prohlubující kurz Bazální stimulace

Časová dotace: 8 hodin

Osnova:

  • Koncept Bazální stimulace - rozšiřující informace
  • Opakování základních a nástavbových prvků BS, prohlubující informace, integrace prvků BS
  • Masáž stimulující dýchání - další možnosti využití
  • Zaměření na konkrétní problematiku dle typu zařízení, skladby klientů/pacientů a požadovanou tématiku

-  Podrobné informace o kurzu   

Worklife balance - Rovnováha mezi pracovním a osobním životem, otevřený kurz

Termín: 11. května 2017, začátek od 8:30 hodin

Termín pro podání přihlášek: do 30. dubna 2017

Lektor: PhDr. Nikola Peřinová

Místo konání:

Brno Business Park
Londýnské nám. 2
639 00 Brno

Cena kurzu: 600Kč

Akce je zaregistrovaná u:

  • ČAS - 4 kredity
  • MPSV - 8 vyučovacích hodin

Absolvování kurzu Vám pomůže nastavit rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.

-  Podrobné informace o kurzu   

Základní kurz Bazální stimulace

Časová dotace: 24 hodin

Anotace

Bazální stimulace® má již v praxi sociálních služeb své místo a její aplikace v mnoha případech nesporně vedla k navýšení kvality života klienta. Bazální stimulace® podporuje člověka v jeho vnímání, pohybu a komunikaci a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu a schopnostem klienta. Bazální stimulace® se vyznačuje celostní a vysoce lidskou péčí. Nedílnou součástí práce s tímto konceptem je integrace rodiny a příbuzných do péče a rovněž práce s biografií klienta. Základním principem Bazální stimulace® je zprostředkování vjemů z vlastního těla, umožnění kontaktu s nebližším okolím, okolním světem a navázání komunikace. „Základní kurz Bazální stimulace“ přináší absolventům odborné poznatky a širokou škálu praktických dovedností, jež mohou bezprostředně využít v práci s klientem. Kurz je veden lektorem s certifikací mezinárodní asociace Bazální stimulace.

-  Podrobné informace o kurzu   

Nástavbový kurz Bazální stimulace

Časoá dotace: 24 hodin

Anotace

Nástavbový kurz Bazální stimulace® navazující na Základní kurz Bazální stimulace® umožňuje absolventům rozvíjet praktické dovednosti, konzultovat vlastní zkušenosti a rozšířit si vědomosti v oblasti Bazální stimulace®. Zabývá se nejen širšími souvislostmi a reflexí praxe, ale uvádí posluchače do nastavbových prvků Bazální stimulace®. Podrobně se věnuje koupelím, orální, olfaktorické, optické a taktilně-haptické stimulaci, jež se účastníci naučí prakticky využívat.

-  Podrobné informace o kurzu