Prohlubující kurz Bazální stimulace®

Prohlubující kurz Bazální stimulace® je v rozsahu 8 hodin. 

 

Akreditace kurzu:

- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pod číslem 2013/0727-PC/SP/VP/PP.

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MSMT - 33174/2013-1-694

 

Obsah kurzu:

- Koncept Bazální stimulace® - rozšiřující informace a opakování

- Opakování základních a nástavbových prvků Bazální stimulace®

- Prohlubující informace k základním a nástavbovým prvkům

- Integrace prvků Bazální stimulace®

- Masáž stimulující dýchání – další možnosti a využití

- Zaměření na konkrétní problematiku dle typu zařízení, skladby klientů/pacientů a požadovanou tématiku

 

Maximální počet účastníků v kurzu:   20

 

Lektoři:

Mgr. Kateřina Menšíková, Praxisbegleiterin für "Basale Stimulation® in der Pflege" s registračním číslem v Mezinárodní asociaci Bazální stimulace® 971

Bc. Helena Dvořáková, DiS., Praxisbegleiterin für "Basale Stimulation® in der Pflege" s registračním číslem v Mezinárodní asociaci Bazální stimulace® 869

Mgr. Hedvika Borýsková Praxisbegleiterin für "Basale Stimulation® in der Pflege" s registračním číslem v Mezinárodní asociaci Bazální stimulace® ; 970